Seysmologiya, Mühəndis Seysmologiyası və ANTELOPE Sistemi İstifadəçiləri Qrupu 29-31 may, 2014
Bakı, Azərbaycan
Təşkilatçılar
AMEA Yer Elmləri Bölməsi
Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi
AUG
QEYDIYYAT

İnformasiya( məqalənin mətni) elektron formada konfransada istifadə olunan dillərdən birində: Azərbaycan, Rus, İngilis. Təşkilat komitəsinin elektron ünvanına science@azeurotel.com təqdim edilməlidir.

Mətn Microsoft Word, şrift Times New Roman, ölçü 14, məsafə 1.5.

Xülasə (şrift olçüsü 12, interval 1,0) iki dildə: məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində təqdim edilməlidi.

Səhifənin ölçüləri: soldan -2.5, yuxarıdan və aşağıdan -2 , sağdan -1.5.

Konfransda iştirak ərizə forması və materiallar (məqalə və xülasə) 15 aprel, 2014 tarixinə qədər təqdim olunmalıdır.

Qeydiyyat formasını buradan yükləyə bilərsiniz.

Əlaqə:            jaferov_telman@mail.ru

                       seys@azeurotel.com

                       science@azeurotel.com